english
deutsch

Usnesení
z 33.  zasedání zastupitelstva obce  Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne   17.6.2009 od  19:00 hod. v kanceláři starosty

Zastupitelstvo obce projednalo:   (dle schváleného programu)    

1.        Zahájení

2.       Projednání podkladů pro výběrové řízení „Výstavba kanalizačních stok v obci Rokytnice nad Rokytnou“

3.       Různé

4.       Závěr

Po projednání jednotlivých bodů přijalo následující usnesení:

 Usnesení č.33/2/ 09 :

  Zastupitelstvo počtem  15 hlasů schvaluje:

a)Návrh dodavatelů pro podání nabídky  ve složení:

KEVOS, spol.s r.o.

MIROS, dopravní stavby, a.s.

UCHYTIL s.r.o.

AGROSTAV, a.s. Jihlava

GREMIS, s.r.o.

b)Složení hodnotitelské komise:

Josef Herbrych         (Jan Blažek)

František Dokulil    (Ing.V.Václavková)

Petr Nováček            (Mgr.Chaloupka)

Ing.František Dočkal             (Ing.Jiří Šťastný)

c)Uzavření smlouvy o dílo na provedení výběrového řízení s firmou Investing, s.r.o. Třebíč a plné moci v zastupování v uvedené věci.

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 

 

 

 

            místostarosta                                                                                              starosta

 

Novinky

28. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byl zveřejněn Rozpočet na rok 2015 Mikroregionu Podhůří Mařenky a Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017.

26. 11. 2014

Setkání seniorů 2014

Snímky z letošního setkání seniorů najdete ve fotogalerii.
Fotografie jsou také umístěny ve vchodu do úřadu městyse. Pokud o ně budete mít zájem, můžete si je zde prohlédnout a objednat.

20. 11. 2014

Zasedání zastupitelstva

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 27.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

6. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce bylo zveřejněno usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva, které se konalo 1.11.2014.

14. 10. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna dražební vyhláška (František Dubský - Rokytnice nad Rokytnou č.p. 87).

26. 9. 2014

SVOZ TKO

OD STŘEDY 1. ŘÍJNA 2014 ZAČÍNÁ ZIMNÍ TÝDENNÍ SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

1. 9. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna informace o oznámení koncepce - Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015.

4. 6. 2014

Prodej nemovitosti

V obci se nabízí k prodeji dům č.p. 48 na pozemku p.č. 19/1 a pozemek p.č. 142 s možností realizace výstavby na pozemku. Případní zájemci mohou kontaktovat majitele na tel.: 605 240 405 nebo mail jstrouhal@upcmail.cz.

5. 9. 2013

Propagační předměty

V kanceláři úřadu městyse a prodejně Jednota si můžete zakoupit propagační předměty rozhledny na Mařence. Jedná se o dva druhy pohlednic (5,- Kč/1 ks), 3D pohlednici (30,- Kč/1 ks) a turistickou známku (30,- Kč/1 ks).

26. 9. 2013

Tašky na třídění odpadu

V kanceláři úřadu městyse jsou k vyzvednutí pro každé číslo popisné tašky pro třídění odpadu. Tyto tašky na papír, plast a sklo jsou k dispozici zdarma.

Více novinek
Fond Vysočiny
Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina

kraj Vysočina