english
deutsch

Usnesení
z 34.  zasedání zastupitelstva obce  Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne   24.6.2009 od  19:00 hod. v pohostinství u p.Böhma

Zastupitelstvo obce projednalo:   (dle schváleného programu)          

1.        Zahájení

2.       Projednání jmenování ředitele ZŠ a MŠ

3.       Projednání žádostí o poskytnutí podpory na veřejně prospěšné akce.

4.       Informace k budoucímu provozu ČOV a připojení nemovitostí na kanalizační síť.

5.       Informace k provozu bezdrátového rozhlasu

6.       Informace k situaci možnosti rozšíření kapacity MŠ

7.       Projednání zajištění akcí během prázdnin: Redl, Maraton

8.       Různé: Predikce daňových příjmů, pojmenování ulic, MAS

9.       Závěr

Po projednání jednotlivých bodů přijalo následující usnesení:

 Usnesení č.34/2/ 09 :

 ZM  počtem  15 hlasů  bere na vědomí  jmenování Mgr. Vladimíra Halámka ředitelem ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou.

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

Usnesení č.34/3/ 09 :

      ZM počtem 15 hlasů schvaluje  poskytnutí snížených příspěvků na veřejně prospěšné akce dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

Usnesení č.34/4/ 09 :

ZM      bere  na vědomí informace ke stavbě kanalizace a ČOV

Usnesení bylo schváleno 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

Usnesení č.34/5/ 09 :

ZM    bere  na vědomí  připomínky občanů k provozu bezdrátového rozhlasu.

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

Usnesení č.34/6/ 09 :

 ZM  pro školní rok 2009 – 2010 nebude zřizovat II. oddělení MŠ

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 

Usnesení č.34/7/ 09 :

 ZM   schvaluje  použití výtěžku z koncertu Vlasty Redla a Rokytnického hudebního maratonu   na dofinancování úpravy venkovního prostředí Základní školy – úpravy dvorku a pořízení krytého posezení.

 

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 

 Usnesení č.34/8a/ 09 :

  ZM    bere na vědomí stav plnění daňových příjmů za uplynulé období

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce.

 

Usnesení č.34/8b/ 09 :

  ZM   schvaluje   rozpočtová opatření 507 ,508, 509 a 510

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce

 

Usnesení č.34/8c/ 09 :

 ZM    bere na vědomí informace o MAS Podhorácko

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce z celkového počtu 15členů zastupitelstva obce

 

 

 

            místostarosta                                                                                              starosta