english
deutsch

Komunitní kompostárna

Nová kompostárna v lokalitě "Na starém hřišti" nad koupalištěm

Městys Rokytnice nad Rokytnou společně se Státním fondem životního prostředí a evropským fondem soudržnosti připravila pro svoje občany projekt „ Pořízení technologie komunitní kompostárnu Rokytnice n.R.“. K naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR přispěje realizace projektu hned v několika bodech jeho závazné části:
1.snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky
2.omezování podílu odpadů ukládaných na skládky
3.zvýšení podílu materiálově využitých komunálních odpadů.
 
V rámci projektu získala obec 90% dotaci na pořízení traktoru s čelním nakladačem, biodrtiče, překopávače kompostu a síta na kompost. Občané obce tímto získávají možnost ukládat bioodpad zdarma do obecní kompostárny, která se nachází  v lokalitě "Na starém hřišti" nad koupalištěm.

Kompostování je přírodní aerobní proces, při kterém dochází za přístupu vzduchu a rozkladu organických odpadů působením živých organismů na bioorganickou masu, která obsahuje živiny a humus.

V první fázi kompostovacího procesu dochází k samoohřevu v důsledku probíhajících rozkladových reakcí za intenzivního rozvoje bakterií. Dochází k rozkladu lehce rozložitelných látek. Kompost se může zahřát až na teplotu 60 stupňů celsia.

V druhé fázi dochází k odbourávání obtížněji rozložitelných látek na stabilní látky obsahující humus. Teplota začíná klesat a kompost získává hnědavou barvu a zemitou strukturu.

Ve třetí fázi, obecněji je to 5–12 měsíců od založení kompostu, má zralý kompost homogenní strukturu a voní po lesní půdě

Kompostování – poměr C:N (uhlíku a dusíku)

Doporučený poměr C:N můžeme regulovat vhodným poměrem organických látek uvedených v tabulce. Materiál čerstvý, šťavnatý, zelený obsahuje hodně dusíku, materiál starší, dřevnatý a hnědý je bohatý na uhlík. Obecným pravidlem je přidávat 2–3 díly hnědého materiálu na jeden díl zeleného materiálu.

Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, znamená to, že v něm převládá materiál s nadměrným obsahem uhlíku. V tomto případě přidáme posekanou trávu, nebo listí. Vysoký obsah dusíku zase signalizuje zápach po amoniaku, do kompostu tedy přimícháme dřevěné třísky, kůru, nebo piliny.

Doba potřebná k přeměně odpadu v plnohodnotný kompost záleží na mnoha faktorech, jako je teplota, složení kompostu, postup při kompostování atd. Ze špatných surovin se nedá udělat dobrý kompost.

 

Co je vhodné ke kompostování

Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty, posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky, třísky, piliny, hobliny a kůra, trus hospodářských zvířat, podestýlka domácích hospodářských zvířat, popel ze dřeva, skořápky z ořechů, sláma.

Co není vhodné ke kompostování

Kosti, odřezky masa, tuky, chemicky ošetřené materiály, rostliny napadené chorobami, slupky z tropického ovoce, pecky, popel z uhlí,cigaretové nedopalky, časopisy, oddenkový plevel, plasty, kovy, sklo, kameny.

 

Postup likvidace organického odpadu v obci 

Občané městyse Rokytnice nad Rokytnou, kteří nemají své vlastní kompostoviště (kompostér, či plochu pro kompostování), mají možnost, biologicky rozložitelný materiál, který jim vznikne provozem jejich domácnosti a na zahradách, odkládat na místní komunitní kompostárnu. Stejně tak i městys Rokytnice nad Rokytnou, kterému bude tento materiál vznikat zejména z údržby veřejné zeleně. Plocha určená ke komunitnímu kompostování je vyčleněna na ploše  "Na starém hřišti" v remízku nad koupalištěm. Komunitní kompostárna je občanům volně přístupná v kteroukoliv denní dobu, za předpokladu ukázněného chování občanů. Posečenou trávu a jinou hmotu je možno rovnoměrně ukládat přímo na založené řady kompostované hmoty, větve je nutno odkládat odděleně ke štěpkování.

Je přísně zakázáno, pod pokutou, ukládat do prostor komunitní kompostárny jiné druhy odpadů, které by mohly kompost znehodnotit.

Biologicky rozložitelné odpady budou v prostoru  kompostárny shromažďovány na  hromadě (zakládce) lichoběžníkového průřezu, tak, aby mohla být umožněna překopávka kompostu, která zabezpečí dokonalé provzdušnění a zdárný chod procesu kompostování.

Srovnávání zakládky kompostu a její překopávku bude provádět pracovník městyse, který v rámci pravidelných kontrol prostoru komunitní kompostárny, bude dohlížet na bezproblémový chod kompostárny.

Městys Rokytnice nad Rokytnou povede provozní deník komunitní kompostárny.

Přínosy komunitního kompostování

Komunitní kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Je mezistupněm mezi domácím a komunálním kompostováním vhodným pro menší obce. Komunitní kompostování umožňuje občanům využívat v blízkosti místa bydliště vlastní bioodpady, obci odpadají náklady spojené s dopravou a zpracováním bioodpadů ve velkých kompostárnách. Díky jejich důslednému třídění a kompostování se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý kompost se využívá k údržbě společných prostranství, oživuje se zeleň. Odpadá budování nákladné průmyslové kompostárny. Kompostovat lze bioodpady z domácností a zahrad. Od množství bioodpadu a zvolené technologie se odvíjí potřebná plocha ke kompostování. Kompostovat se může volně na hromadách. Nově založený kompost lze osadit rostlinami jako tykve, melouny, okurky. Pokud se dodržují obecné zásady kompostování, kompost nezapáchá a je vyzrálý za 6–9 měsíců.

 


 

       

Novinky

28. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byl zveřejněn Rozpočet na rok 2015 Mikroregionu Podhůří Mařenky a Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017.

26. 11. 2014

Setkání seniorů 2014

Snímky z letošního setkání seniorů najdete ve fotogalerii.
Fotografie jsou také umístěny ve vchodu do úřadu městyse. Pokud o ně budete mít zájem, můžete si je zde prohlédnout a objednat.

20. 11. 2014

Zasedání zastupitelstva

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 27.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

6. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce bylo zveřejněno usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva, které se konalo 1.11.2014.

14. 10. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna dražební vyhláška (František Dubský - Rokytnice nad Rokytnou č.p. 87).

26. 9. 2014

SVOZ TKO

OD STŘEDY 1. ŘÍJNA 2014 ZAČÍNÁ ZIMNÍ TÝDENNÍ SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

1. 9. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna informace o oznámení koncepce - Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015.

4. 6. 2014

Prodej nemovitosti

V obci se nabízí k prodeji dům č.p. 48 na pozemku p.č. 19/1 a pozemek p.č. 142 s možností realizace výstavby na pozemku. Případní zájemci mohou kontaktovat majitele na tel.: 605 240 405 nebo mail jstrouhal@upcmail.cz.

5. 9. 2013

Propagační předměty

V kanceláři úřadu městyse a prodejně Jednota si můžete zakoupit propagační předměty rozhledny na Mařence. Jedná se o dva druhy pohlednic (5,- Kč/1 ks), 3D pohlednici (30,- Kč/1 ks) a turistickou známku (30,- Kč/1 ks).

26. 9. 2013

Tašky na třídění odpadu

V kanceláři úřadu městyse jsou k vyzvednutí pro každé číslo popisné tašky pro třídění odpadu. Tyto tašky na papír, plast a sklo jsou k dispozici zdarma.

Více novinek
Fond Vysočiny
Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina

kraj Vysočina