english
deutsch

Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Zpráva Typ
28.11.2014 15.12.2014 Mikroregion Podhůří Mařenky - Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017 Povinná
28.11.2014 15.12.2014 Mikroregion Podhůří Mařenky - Rozpočet na rok 2015 - Výdaje Povinná
28.11.2014 15.12.2014 Mikroregion Podhůří Mařenky - Rozpočet na rok 2015 - Příjmy Povinná
20.11.2014 27.11.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 27.11.2014 Povinná
06.11.2014 21.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Povinná
24.10.2014 02.11.2014 Ustavující schůze zastupitelstva Povinná
22.10.2014 06.11.2014 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - Zdeněk Vaverka Povinná
20.10.2014 04.11.2014 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Martin Sekvenc Povinná
14.10.2014 04.12.2014 Dražební vyhláška - František Dubský (Rokytnice nad Rokytnou č.p. 87) Povinná
11.10.2014 31.10.2014 Výsledky voleb do zastupitelstva 2014 Informace
22.9.2014 11.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse Rokytnice n.R. Povinná
15.9.2014 26.9.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26.9.2014 Povinná
04.9.2014 20.9.2014 Informace o podání návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí - Martin Sekvenc Povinná
01.9.2014 16.9.2014 Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015 Povinná
26.8.2014 11.10.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 Povinná
22.8.2014 31.10.2014 Uzavírka Zašovice + objížďka - objízdná trasa Informace
22.8.2014 31.10.2014 Uzavírka Zašovice + objížďka - Rozhodnutí Informace
19.8.2014 19.9.2014 Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Špaček Povinná
07.8.2014 11.10.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 Povinná
29.7.2014 29.8.2014 Katastr nemovitostí - Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky k 1.7.2014 Informace
29.7.2014 29.8.2014 Katastr nemovitostí - Žádost o spolupráci Informace
24.6.2014 25.7.2014 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Rokytnice n.R. pro volební období 2014-2018 Povinná
12.6.2014 20.6.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 20.6.2014 Povinná
02.6.2014 13.6.2014 Výzva pro předložení projektů Povinná
20.5.2014 02.7.2014 Dražební vyhláška - Rambouskovi Povinná
14.5.2014 23.5.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 23.5.2014 Povinná
05.5.2014 20.5.2014 Hlavní výroční zpráva příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rokytnice n.R. Povinná
05.5.2014 20.5.2014 Městys Rokytnice n. Rok. - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Povinná
05.5.2014 20.5.2014 Městys Rokytnice n. Rok. - Doplňující údaje k závěrečnému účtu za rok 2013 Povinná
05.5.2014 20.5.2014 Městys Rokytnice n. Rok. - Závěrečný účet za rok 2013 Povinná
05.5.2014 23.5.2014 Volby do EP 2014 - Oznámení o době a místě konání voleb Povinná
24.4.2014 14.5.2014 DSO Plyn Kojetice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Povinná
24.4.2014 14.5.2014 DSO Plyn Kojetice - Závěrečný účet za rok 2013 Povinná
24.4.2014 14.5.2014 DSO Plyn Kojetice - Pozvánka na valnou hromadu Povinná
23.4.2014 02.6.2014 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2014 Povinná
23.4.2014 08.5.2014 Dražební vyhláška - Leoš Ruibar Povinná
16.4.2014 01.5.2014 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na místních komunikacích Povinná
07.4.2014 23.5.2014 Volby do EP 2014 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků Povinná
04.4.2014 19.4.2014 Mikroregion Podhůří Mařenky - Závěrečný účet za rok 2013 Povinná
04.4.2014 19.4.2014 Mikroregion Podhůří Mařenky - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Povinná
03.4.2014 26.4.2014 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Petr Svoboda Povinná
21.3.2014 14.4.2014 Katastr nemovitostí - Jmenovitý seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Informace
21.3.2014 14.4.2014 Katastr nemovitostí - Informace pro veřejnost Informace
21.3.2014 14.4.2014 Katastr nemovitostí - Výzva občanům Informace
20.3.2014 23.5.2014 Volby do EP 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Povinná
14.3.2014 21.3.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 21.3.2014 Povinná
13.3.2014 28.3.2014 Návrh rozpočtu svazku 2014 - VAK Povinná
13.3.2014 28.3.2014 Přílohy ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 - VAK Povinná
13.3.2014 28.3.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 - VAK Povinná
13.3.2014 28.3.2014 Závěrečný účet roku 2013 - VAK Povinná
13.3.2014 28.3.2014 Plnění rozpočtu 2013 - VAK Povinná
13.3.2014 28.3.2014 Pozvánka na 33. Valnou hromadu svazku - VAK Povinná
11.3.2014 26.3.2014 Veřejná vyhláška - Návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích Povinná
04.3.2014 20.3.2014 Valná hromada členů svazku obcí Skládka TKO Povinná
20.2.2014 07.3.2014 Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení - Aleš Čurda Povinná
19.2.2014 06.3.2014 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka - Petr Svoboda Povinná
18.2.2014 05.3.2014 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Petr Svoboda Povinná
30.1.2014 07.2.2014 Pozvánka na zasedání zastupitestva 7.2.2014 Povinná
17.1.2014 01.2.2014 Ukončení nařízení Státní veterinární správy - varroáza včel Informace
09.1.2014 24.1.2014 8. výzva k předkládání žádostí o dotaci - MAS Podhorácko Informace
13.12.2013 30.12.2013 Návrh rozpočtu DSO MPM na rok 2014 Povinná
06.12.2013 21.12.2013 Veřejná vyhláška - silnice I/23 Veverka - Třebíč Povinná
06.12.2013 13.12.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.12.2013 Povinná
03.12.2013 18.12.2013 Výzva pro předložení projektů pro rok 2014 Informace
27.11.2013 12.12.2013 Návrh rozpočtu městyse na rok 2014 Povinná
21.11.2013 06.12.2013 Vodovody a kanalizace - Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí Povinná
12.11.2013 27.11.2013 Pozvánka na zasedání Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Kojetic a návrh rozpočtu na r. 2014 Povinná
11.10.2013 24.10.2013 Žádost o vydání voličského průkazu Informace
09.10.2013 24.10.2013 Veřejná vyhláška I/23 Veverka - Třebíč Povinná
10.10.2013 26.10.2013 Volby do PS PČR 2013 - Oznámení o době a místě konání voleb Povinná
01.10.2013 11.10.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 11. října 2013 Povinná
25.9.2013 11.10.2013 Volby do PS PČR 2013 - Stanovení minimálního počtu členů OVK Povinná
25.9.2013 11.10.2013 Volby do PS PČR 2013 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků Povinná
28.8.2013 13.9.2013 Záměr prodeje pozemku Povinná
15.8.2013 24.8.2013 Pozvánka na srpnovou schůzi zastupitelstva Povinná
13.6.2013 20.6.2013 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.6.2013 Povinná
23.4.2013 08.5.2013 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na r. 2013 Povinná
04.6.2013 20.6.2013 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření (varroáza včel) Informace
03.6.2013 14.6.2013 Výzva k předkládání žádostí o podporu Informace
22.5.2013 07.6.2013 Doplňující údaje k závěrečnému účtu Městyse za rok 2012 Povinná
22.5.2013 07.6.2013 Výroční zpráva PO Rokytnice n. Rok. za rok 2012 Povinná
22.5.2013 07.6.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 - Městys Rokytnice n.Rok. Povinná
22.5.2013 07.6.2013 Závěrečný účet za rok 2012 - Městys Povinná
21.5.2013 06.6.2013 Závěrečný účet DSO MPM za rok 2012 Povinná
21.5.2013 06.6.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MPM za rok 2012 Povinná
06.5.2013 21.5.2013 Závěrečný účet DSO Plyn Kojeticko Povinná
02.4.2013 12.4.2013 Příjem žádostí na veřejně prospěšné práce Upozornění
15.3.2013 22.3.2013 Schůze zastupitelstva Povinná
12.3.2013 28.3.2013 Návrh rozpočtu DSO MPM Povinná
01.2.2013 08.2.2013 Pozvánka na schůzi zastupitelstva Povinná
24.1.2013 09.2.2013 Rozhodnutí o umístění stavby Povinná
21.1.2013 06.2.2013 Návrh rozpočtu městyse Povinná
18.1.2013 18.1.2013 Oznámení o místě konání II.kola prezidentských voleb Povinná
07.12.2012 15.12.2012 Pozvánka na jednání zastupitelstva Povinná
07.12.2012 07.1.2013 Výzva k předložení projektů MAS Hlášení
03.12.2012 14.12.2012 Výzva k předložení projektů Informace
14.11.2012 30.11.2012 Zveřejnění záměru prodeje pozemku Povinná
30.10.2012 15.11.2012 Nařízení městyse č. 1/2012 Povinná
25.10.2012 03.11.2012 Pozvánka na schůzi zastupitelstva Povinná
27.9.2012 12.10.2012 Oznámení o místě konání voleb Povinná
20.9.2012 20.10.2012 Oznámení MZ ČR Povinná
03.9.2012 19.9.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Povinná
30.8.2012 12.10.2012 Adresy zmocněnců politických stran a hnutí kandidátů Hlášení
30.8.2012 12.10.2012 Seznam zaregistrovaných kandidátních listin Hlášení
28.8.2012 12.10.2012 Informace o počtu a sídle volebních okrsků Povinná
24.8.2012 31.8.2012 Pozvánka na jednání zastupitelstva Hlášení
12.7.2012 12.8.2012 Výběrové řízení na koupaliště Povinná
02.7.2012 06.8.2012 Návrh zadáníÚP Povinná
02.7.2012 06.8.2012 Oznámení o projednání ÚP Povinná
19.6.2012 27.6.2012 Pozvánka na schůzi zastupitelstva Povinná
05.6.2012 15.6.2012 Výzva Informace
29.5.2012 14.6.2012 Závěrečný účet městyse za rok 2011 Povinná
29.5.2012 14.6.2012 Závěrečný účet DSO MPM za rok 2011 Hlášení
19.4.2012 27.4.2012 Pozvánka na dubnovou schůzi zastupitelstva Povinná
06.4.2012 29.5.2012 Veřejná vyhláška Povinná
06.4.2012 06.6.2012 Oznámení o konání dražby Povinná
22.2.2012 10.3.2012 Návrh rozpočtu MPM 2012 Povinná
09.2.2012 17.2.2012 Pozvánka na únorovou schůzi zastupitelstva Povinná
01.2.2012 17.2.2012 Rozpočtový výhled Povinná
01.2.2012 17.2.2012 Návrh rozpočtu 2012 Povinná
03.1.2012 19.1.2012 Výzva k podání nabídky Povinná
09.12.2011 17.12.2011 Pozvánka na jednání zastupitelstva Povinná
01.12.2011 15.12.2011 Výzva k podání Informace
29.11.2011 15.12.2011 Zveřejnění záměru směny pozemku Povinná
14.11.2011 24.11.2011 Pozvánka na valnou hromadu MAS Podhorácko Upozornění
03.11.2011 19.11.2011 Dražební vyhláška Povinná
10.10.2011 26.10.2011 Dražební vyhláška Povinná
07.10.2011 20.10.2011 Pozvánka na valnou hromadu VAK Povinná
07.10.2011 15.10.2011 Pozvánka na schůzi zastupitelstva Povinná
29.9.2011 15.10.2011 Změna územního rozhodnutí Povinná
15.9.2011 30.9.2011 Dražební vyhláška Povinná
29.8.2011 15.9.2011 Veřejná vyhláška Informace
27.6.2011 27.7.2011 Cenové vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného Povinná
29.3.2011 15.4.2011 Závěrečný účet DSO MPM Povinná
29.3.2011 15.4.2011 Závěrečný účet městyse za rok 2010 Povinná
29.3.2011 15.4.2011 Závěrečný účet městyse za rok 2010-příloha 1 Povinná
29.3.2011 15.4.2011 Závěrečný účet městyse za rok 2010-příloha 2 Povinná
29.3.2011 15.4.2011 Závěrečný účet městyse za rok 2010-příloha 3 Povinná
23.3.2011 08.4.2011 Rozhodnutí o umístění stavby - sítě Za Sitonou Povinná
16.3.2011 01.4.2011 Rozhodnutí o umístění stavby - poldr Hlášení
02.2.2011 18.2.2011 Návrh rozpočtu městyse na rok 2011 Povinná
02.12.2010 18.12.2010 Rozpočet DSO MPM na rok 2011 Povinná
13.9.2010 28.9.2010 Zveřejnění záměru prodeje pozemků Povinná

Novinky

28. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byl zveřejněn Rozpočet na rok 2015 Mikroregionu Podhůří Mařenky a Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017.

26. 11. 2014

Setkání seniorů 2014

Snímky z letošního setkání seniorů najdete ve fotogalerii.
Fotografie jsou také umístěny ve vchodu do úřadu městyse. Pokud o ně budete mít zájem, můžete si je zde prohlédnout a objednat.

20. 11. 2014

Zasedání zastupitelstva

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 27.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

6. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce bylo zveřejněno usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva, které se konalo 1.11.2014.

14. 10. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna dražební vyhláška (František Dubský - Rokytnice nad Rokytnou č.p. 87).

26. 9. 2014

SVOZ TKO

OD STŘEDY 1. ŘÍJNA 2014 ZAČÍNÁ ZIMNÍ TÝDENNÍ SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

1. 9. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna informace o oznámení koncepce - Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015.

4. 6. 2014

Prodej nemovitosti

V obci se nabízí k prodeji dům č.p. 48 na pozemku p.č. 19/1 a pozemek p.č. 142 s možností realizace výstavby na pozemku. Případní zájemci mohou kontaktovat majitele na tel.: 605 240 405 nebo mail jstrouhal@upcmail.cz.

5. 9. 2013

Propagační předměty

V kanceláři úřadu městyse a prodejně Jednota si můžete zakoupit propagační předměty rozhledny na Mařence. Jedná se o dva druhy pohlednic (5,- Kč/1 ks), 3D pohlednici (30,- Kč/1 ks) a turistickou známku (30,- Kč/1 ks).

26. 9. 2013

Tašky na třídění odpadu

V kanceláři úřadu městyse jsou k vyzvednutí pro každé číslo popisné tašky pro třídění odpadu. Tyto tašky na papír, plast a sklo jsou k dispozici zdarma.

Více novinek
Fond Vysočiny
Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina

kraj Vysočina