english
deutsch

Vyhlášky obce

Nařízení městyse Rokytnice nad Rokytnou č. 1/2012 TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování, způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce a stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O PRAVIDLECH POHYBU PSŮ A ZVÍŘAT NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2008 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE VSTUPNÉHO

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2008 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD

SMĚRNICE Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou, kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům.

OPATŘENÍ č. 2 / 2007 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK OBCE

OPATŘENÍ č. 1/2007 Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území obce Rokytnice nad Rokytnou

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2006 O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY č. 2/1997
o stanovení výše a výběru stočného pro Rokytnici

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ DANĚ Z NEMOVITOSTI

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005 - POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 3 / 2003 O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽKŮ

Novinky

28. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byl zveřejněn Rozpočet na rok 2015 Mikroregionu Podhůří Mařenky a Rozpočtový výhled na rok 2016 a 2017.

26. 11. 2014

Setkání seniorů 2014

Snímky z letošního setkání seniorů najdete ve fotogalerii.
Fotografie jsou také umístěny ve vchodu do úřadu městyse. Pokud o ně budete mít zájem, můžete si je zde prohlédnout a objednat.

20. 11. 2014

Zasedání zastupitelstva

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 27.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

6. 11. 2014

Úřední deska

Na úřední desce bylo zveřejněno usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva, které se konalo 1.11.2014.

14. 10. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna dražební vyhláška (František Dubský - Rokytnice nad Rokytnou č.p. 87).

26. 9. 2014

SVOZ TKO

OD STŘEDY 1. ŘÍJNA 2014 ZAČÍNÁ ZIMNÍ TÝDENNÍ SVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

1. 9. 2014

Úřední deska

Na úřední desce byla zveřejněna informace o oznámení koncepce - Komplexní aktualizace Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina od roku 2015.

4. 6. 2014

Prodej nemovitosti

V obci se nabízí k prodeji dům č.p. 48 na pozemku p.č. 19/1 a pozemek p.č. 142 s možností realizace výstavby na pozemku. Případní zájemci mohou kontaktovat majitele na tel.: 605 240 405 nebo mail jstrouhal@upcmail.cz.

5. 9. 2013

Propagační předměty

V kanceláři úřadu městyse a prodejně Jednota si můžete zakoupit propagační předměty rozhledny na Mařence. Jedná se o dva druhy pohlednic (5,- Kč/1 ks), 3D pohlednici (30,- Kč/1 ks) a turistickou známku (30,- Kč/1 ks).

26. 9. 2013

Tašky na třídění odpadu

V kanceláři úřadu městyse jsou k vyzvednutí pro každé číslo popisné tašky pro třídění odpadu. Tyto tašky na papír, plast a sklo jsou k dispozici zdarma.

Více novinek
Fond Vysočiny
Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina

kraj Vysočina